Planýrkou do Harrachova


Po stopách sklářských hutí - Planýrkou do Harrachova

Z vysockého náměstí modře značenou cestou vedle zahrady Kramářovy vily a horní stanice lyžařského vleku na rozcestí pod Petruškovými vrchy (1,5 km), k božím mukám, kde býval v letech 1771-2 morový hřbitov. Odtud nově upravenou cestou kolem lyžařského vleku sklenařického Sokola a restaurované sochy sv. Josefa z r. 1764 k restauraci Mexiko u rozcestí silnic. Dále polní cestou kolem kapličky sv. Anny a stanoviště sklářské huti, která dala Sklenařicím svoje jméno, největším stoupáním celé trasy k Tomášovu kříži. Zde křižuje žlutě značenou cestu od Jablonce nad Jizerou na Hvězdu-Štěpánku. Naše "modrá cesta" sestupuje do lesa, kterým projde do Makova, nejstarší části Pasek nad Jizerou. Když překročí silnici, je na turistických mapách označována jako Planýrka. Po neznačených strmých cestách je možno dojít k paseckému kostelu a Památníku Zapadlých vlastenců. Naše cesta vede kolem roubené pasecké školy, ve které učíval písmák Věnceslav Metelka, podle jehož zápisků napsal K. V. Rais román Zapadlí vlastenci, odehrávající se v Pasekách-Pozdětíně. Níže pod naší cestou je roubená chalupa, kde Metelka bydlel a pracoval jako houslař. Po projití menším lesem křižujeme strmou zeleně značenou cestu Buďárku, od paseckého kostela do dolení části obce při Jizeře, kde je papírna a odkud je možno pokračovat do Rokytnice nad Jizerou nebo po pravém břehu Jizery do Jablonce nad Jizerou.

Pokračujeme po Planýrce do pasecké osady Havírna. Ta dostala jméno podle těžby mědi a snad i stříbra, zaniklé koncem 18. století, kdy údajně horníky zde zavalil zřícený důl. V místě zvaném Na kopci projdeme kolem kapličky Nejsvětější Trojice, stavení za ní bývala populární Šlesingrova hospoda. V ohybu cesty překročíme havírenský potok, nad kterým stával Bártlův mlýn (V Zapadlých vlastencích Žalákův), krásná roubená patrová stavba, kterou se bohužel nepodařilo zachránit a počátkem 50. let se zřítila. Její model pro národopisnou výstavu v r. 1895 je ve vysockém muzeu.

Mineme bývalou havírenskou jednotřídku z r. 1899 a brzy vstupujeme do lesa, nejkrásnější partie Planýrky, která byla podle tradice vybudována jako lesní silnice knížetem Rohanem, majitelem okolních smíšených lesů. Ta vede po vrstevnici nad údolím Jizery. V místě zvaném Zabylý jsou pod Planýrkou nad Jizerou poslední havírenské domky. Kus za polovinou cesty lesem prochází Planýrka průchodem vylámaným ve skále, ze které je krásný pohled do zalesněného údolí Jizery. Před východem z lesa jsou jako pozůstatek opevnění z r. 1938 ve strmé stráni těsně nad sebou dva jednostřílnové bunkry. Měly chránit starý most přes Jizeru, před nímž uprostřed řeky býval až do r. 1958, kdy zde došlo k hraniční úpravě mezi tehdejší ČSR a PLR, hraniční kámen. Za ním až do r. 1945 bývalo Německo. Po tomto mostě přejdeme k restauraci Na mýtě, kde se spojuje silnice od Rokytnice a Jablonce nad Jizerou se silnicí od Příchovic a Tanvaldu, která vede přes Jizeru po mostě z předpjatého betonu s neobvyklým půdorysným zakřivením.

Po silnici po levém břehu Mumlavy dojdeme kolem Janovy pily ke sklárně v Novém Světě-Harrachově (2 km).

Od křižovatky se zelenou vede po Planýrce cykloturistická trasa. Odtud také po ní vedou hranice chráněného území Krkonošského národního parku, do něhož v Havírně vstupujeme.